Guide and Porter Service

Hiring Trekking Guide and Porter Service

เนปาลเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยและการเทร็คกิ้งจากทั่วโลก ในการเทร็กกิ้ง บางครั้งนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเดินทางในงบประมาณตามที่จำกัดไว้ หรือไม่ต้องการการบริการแบบ full package แต่ในขณะเดียวกันเมื่อกล่าวถึงการเทร็คกิ้งในเนปาล นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีไกด์นำทางและอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยไกด์จะเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ที่ดี สนุกสนานและน่าจดจำในหลายๆ ด้าน

บริษัท Adventure Great Himalaya มีความเชี่ยวชาญในการจัดโปรแกรมและแพ็คเกจสำหรับเทร็คกิ้งตามงบประมาณ ตามช่วงเวลาและตามความสนใจของลูกค้า ดังนั้นจากความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการ full board package ทางบริษัทได้จัดทางเลือกเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ดังนี้
-เทร็คกิ้งไกด์กับลูกหาบ (Trekking/Mountain Guide and Porter)
-เฉพาะเทร็คกิ้งไกด์ (Trekking/Mountain Guide only)
-เฉพาะลูกหาบ (Porter only)
-ไกด์ที่เป็นลูกหาบด้วย (Trekking/Mountain Guide cum Porter)

Trekking/Mountain Guide Service

ไกด์ทุกคนในบริษัท Adventure Great Himalaya ได้ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรองจากรัฐบาล (Government License) นอกจากนี้ไกด์ของบริษัททุกคนรู้จักเส้นทางเดินเขาในเนปาลเป็นอย่างดีและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี ระหว่างการเทร็คกิ้งไกด์จะช่วยในการดูแลและจองห้องพักใน tea house บริการและอำนวยความสะดวกในการสั่งอาหาร ในกรณีที่เดินทางแบบแคมปิ้งเทร็ค ไกด์จะช่วยจัดการในการตั้งแคมป์ จัดเตรียมอาหาร นอกจากนี้ไกด์จะเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง การเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น เช่น เมื่อขึ้นพื้นที่สูง การปฐมพยาบาลต่างๆ การจัดการและดูแลในเรื่อง Permit การลงทะเบียนตามจุด Police Check Post การป้องกันอันตรายจากสัตว์ ดินถล่ม ทางขาด รวมถึงเป็นบุคคลกลางในการสื่อสารกับคนท้องถิ่งที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษในยามจำเป็นหรือคับขัน

Porter Service

ในการเทร็คกิ้ง ไกด์ไม่ได้มีหน้าที่ในการหาบสัมภาระของทักท่องเที่ยว หน้าที่ในการหาบสัมภาระในแต่ละวันจะเป็นของลูกหาบ ซึ่งน้ำหนักที่รับได้ในการหาบแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 20 กิโลกรัม นอกจากนี้ลูกหาบจะเป็นผู้ที่ช่วยให้คำแนะนำเรื่องที่พักและมักจะเดินนำหน้าไปก่อนเพื่อจองห้องพักให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นอย่างมากในจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมพัก เพื่อให้ได้ห้องและได้ tea house/lodgeที่ดี ซึ่งบางครั้งที่พักมักจะเต็มเร็วในบางฤดูกาล โดยทั่วไปแล้วลูกหาบจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษมากนักและไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Trekking/Mountain Guide cum Porter

ไกด์ที่เป็นลูกหาบด้วยในคนเดียวกัน จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ จองห้องพัก อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงช่วยถือสัมภาระ โดยไกด์ที่เป็นลูกหาบด้วยจะถือของได้ไม่เกิน 12 กิโลกรัม ดังนั้นจะเหมาะกับนักเดินทางที่เดินทางคนเดียวและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเพื่อจ้างทั้งไกด์และลูกหาบ ไมเหมาะกับนักเดินทางจำนวน 2 ท่าน เพราะจะถือของได้จำกัด โดยที่เหลือลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบถือเอง ทั้งนี้ไกด์ที่เป็นลูกหาาบด้วยจะสื่อสารภาษาอังกฤษแบบพอใช้ ไม่เก่งเท่าไกด์มืออาชีพ